Printvenlig klik    

Om 100 år er alting glemt
Tilbage Næste
 
Under udarbejdelsen af dette jubilæumsskrift fandt jeg, at historien for årene 1937 til 1963 manglede, og da foreningen holdt 40 års jubilæum i 1977, var alt om den tid også udeladt. 
Den lokalhistoriske interesse har jeg altid haft, og tog derfor i lokalhistorisk arkiv for at finde det manglende materiale - 50 år er jo ikke så lang tid endda.
På arkivet var der aldrig blevet indleveret gamle protokoller fra Folkedanserforeningen, og da der "i gamle dage" kun var en Idrætsforening uanset man dyrkede gymnastik, spillede fodbold eller dansede folkedans, så jeg kikkede lidt i den eneste af
Idrætsforeningen indleverede protokoller "Forhandlingsprotokol for Gl. Roskilde amts skytte, Gymnastik og Idrætsforening 21. Kreds 1939 til 1960" den gik kun tilbage til 1939, så foreningens start var der heller ikke noget om deri.
Men ved nærmere eftertanke erindrede jeg, at vi i 1972 havde holdt 70 års jubilæum i GIF, og at vi på den tid havde et foreningsblad for Greve idrætsforening "GIF", så jeg fandt disse gamle blade frem fra mine gemmer, og ganske rigtigt i februar 1972 stod at læse: "I 1937 begyndte man på folkedans, og straks fra starten var der fin tilslutning. 
Der var tilmeldt 549 dansere den første sæson det var lærer Nielsen fra Tune der var leder og hans lærerkollega i kildebrønde lærer C.F. Olsen leverede musikken.
Endvidere stod der om GIF´s formandsliste fra 1902 og til 1969 hvor Ingrid Valnert var formand.
For tiden før 1938 må listen tages et vist forbehold, da de ælste protokoller desværre er bortkommet. rækkefølgen er rekonstrueret efter samtaler med ældre medlemmer af GIF.
Men da vi fra Folkedanser foreningen vedkommende kun skal tilbage til 1937, er disse årstal rigtige nok.

 

Skrevet af Birte Nielsen  i 1987 til Jubilæumsblad