Printvenlig klik  

 Juni.


Tilbage
     
Onsdag 10. Cykeltur -

Vi fik en noget uventet afslutning på vores dansesæson grundet Corona- pandemien,
så da flere har afsat dagen til cykkelturen, har Ernst ,Else, Konny og Egon foreslået at vi,
for at også andre end deltagende cyklister, kan mødes til en coronaafstandshyggesamtalekomsammen
i Solgårdsparken i nærheden af Køge.

Solgårdsparken ligger på Stevnsvej 24, lige efter man er kørt over Tryggevælde å.

Der er masser af borde og bænke, så man kan sidde på behørig afstand.
Skulle der komme et par dryp, er der også overdækning.
der er i øvrigt fine toiletfaciliteter i parken.

Vi mødes kl. 11 til en kop formiddagskaffe og en lille en!
måske kunne foreningen give en Croissant til kaffen.
Efter kaffen kunne vi eventuelt gå en tur i den flotte park
 der appetit til den medbragte madkurv, når den tid kommer,

Vi cykelturarrangører synes det er en god ide, cyklister kan træde i pedalerne
og evt. tage toget hjem men flere vil nok foretrække bilen dette er forslagene
herfra.

Meld tilbage af hensyn til Croissant køb om i vil deltage.

Kører i i Bil er tilbud om samkørsel fra Greve måske en muglighed
eller skriv om i vil tlbyde denne form for transport.
Interesserede i at køre med kan melde tilbage ti os
så vil vi få styr på det.

I hører fra os, når vi har check på det og glæder os til at vi ses.
Pedalhilsen fra Kathrine Erik, Airi og Ib.